Edebi mektup Nedir ve Nasıl Yazılır?

Edebi mektup

Edebi mektup Nedir ve Nasıl Yazılır?

Edebi Mektup Nedir?

Edebi Mektup, bir yazarın, sanatçının, din büyüğünün veya önemli bir şahsiyetin, bir konudaki görüşlerini ve duygularını açıklamak için yazdığı nazım veya nesir türünde mektuptur. Bu mektuplar, genellikle alıcının şahsında geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla yazılır ve çeşitli organlarda yayımlanır.

Edebi mektuplar, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, edebi bir eser niteliği taşır. Bu mektuplarda kullanılan dil ve üslup, yazarın kendine özgü tarzını ve sanatsal bakış açısını yansıtır. Edebi mektuplar, yazıldıkları dönemin edebi akımları, fikir olayları ve siyasi gelişmeler hakkında da bilgi edinmemizi sağlar.

Edebi mektupların bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Konusu: Edebi mektuplar, çok çeşitli konularda yazılmış olabilir. Yazarın güncel olaylardan duyduğu endişeler, sanatsal kaygıları, felsefi görüşleri veya kişisel duyguları bu mektuplarda işlenebilir.
 • Dili ve üslubu: Edebi mektuplarda kullanılan dil ve üslup, günlük hayatta kullanılan dilden daha süslü ve sanatlıdır. Bu mektuplarda mecazlar, benzetmeler ve diğer edebi sanatlar sıklıkla kullanılır.
 • Yayımlanması: Edebi mektuplar, genellikle yazıldıkları dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanır. Günümüzde ise birçok edebimektup, kitap haline getirilerek okurlarla buluşmaktadır.
Edebi-mektup-1-150x150 Edebi mektup Nedir ve Nasıl Yazılır?

Edebi mektup

Edebi Mektup Nasıl Yazılır?

Edebimektup yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Konu: Edebi mektup yazmadan önce, üzerinde durmak istediğiniz konuyu belirlemeniz gerekir. Konu seçiminde özgürsünüz, ancak ilgi çekici ve güncel bir konu seçmeniz, mektubunuzun daha çok okunmasını sağlayacaktır.
 • Dil ve üslup: Edebimektuplarda kullanılan dil ve üslup, günlük hayatta kullanılan dilden daha süslü ve sanatlı olmalıdır. Bu mektuplarda mecazlar, benzetmeler ve diğer edebi sanatlar sıklıkla kullanılır.
 • Düzen: Edebimektupların bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü olması gerekir. Giriş bölümünde, mektubun konusu ve amacı açıklanır. Gelişme bölümünde, konu detaylı bir şekilde ele alınır. Sonuç bölümünde ise mektubun ana fikri tekrarlanır ve okurlar için bir mesaj verilebilir.

Edebimektup yazarken örnek mektuplardan da faydalanabilirsiniz. Edebiyat tarihimiz, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy gibi birçok önemli yazarın kaleme aldığı edebimektuplarla doludur. Bu mektupları okuyarak edebimektup yazmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz.

Edebi Mektup Örnekleri

 • Namık Kemal’in Ziya Paşa’ya Mektupları
 • Mehmet Akif Ersoy’un Tevfik Fikret’e Mektupları
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Peyami Safa’ya Mektupları
 • Orhan Pamuk’un Ahmet Hamdi Tanpınar’a Mektupları

Edebimektuplar, edebiyat dünyası için önemli bir kaynak olmanın ötesinde, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü görevi görmektedir. Bu mektuplar aracılığıyla, yazarların ve şairlerin düşünce dünyalarını daha iyi anlayabilir ve edebiyat tarihimize dair yeni bilgiler edinebiliriz.

Edebi Mektupların Önemi

Edebimektupların önemini şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

 • Edebiyat tarihi açısından kaynak olma niteliği: Edebi mektuplar, yazarların ve şairlerin yazışmaları sayesinde, dönemin edebi akımları, fikir tartışmaları ve siyasi olaylar hakkında değerli bilgiler içerir. Mektuplarda yer alan edebi eserlerin taslakları, yazarın yaratım süreci hakkında ipuçları verir.
 • Yazarın şahsiyetini ve düşünce dünyasını tanıma imkanı: Edebi mektuplar, yazarların resmi eserlerinde açığa vurmadıkları duygularını, düşüncelerini ve iç dünyalarını yansıtır. Bu mektuplar sayesinde, yazarların gündelik kaygılarını, toplum hakkındaki eleştirilerini ve sanata bakış açılarını daha yakından tanırız.
 • Edebiyat Dili ve Üslubunun Gelişimi: Farklı dönemlerde yazılmış edebimektuplar, dilin ve üslubun geçirdiği değişimi gözlemleme imkanı sunar. Bu mektuplar sayesinde, dönemin dil özellikleri ve edebiyatçılar tarafından tercih edilen anlatım teknikleri hakkında bilgi edinebiliriz.
 • Sosyal ve Kültürel Tarihe Ayna Tutması: Edebimektuplar, toplumun sosyal ve kültürel hayatına dair önemli bilgiler içerir. Mektuplarda bahsedilen günlük yaşam ayrıntıları, toplumun gelenekleri, örf ve adetleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.
Edebi Mektup Örneği

Aşağıda, size örnek olması açısından Yahya Kemal Beyatlı’nın yakın arkadaşı olan şair Esat Mahmut Karaküçük’e yazdığı bir mektup örneği bulabilirsiniz:

Sevgili Esat Mahmut,

Şu anda Paris’ten size yazıyorum. Gök yüzü kurşuni bir renkte, Seine Nehri ise hüzünlü bir edayla akıyor. Burada her şey bana sizi hatırlatıyor. Fransa’nın güzellikleri elbette etkileyici, fakat ruhum sizlerle beraber sanki uzak diyarlarda, Anadolu topraklarında geziniyor.

Sizden mektup bekliyorum. Burada geçen günlerimden, gördüğüm eserlerden ve yaşadığım tecrübelerden bahsetmek isterdim ancak sizden haber almadan yazmaya gönlüm el vermiyor. Siz bana Anadolu’yu, siz bana hasreti, siz bana şiirin büyülü dünyasını anlatın.

Mektuplarınızı hasretle bekleyen dostunuz,

Yahya Kemal

Bu örnekte görüldüğü gibi, Yahya Kemal Beyatlı, duygularını ve düşüncelerini şiirsel bir dille Esat Mahmut Karaküçük’e aktarmaktadır. Mektupta kullanılan betimlemeler ve semboller, dönemin edebi anlayışını yansıtmaktadır.

Edebi Mektup Özellikleri

Edebi mektuplar, diğer mektuplardan farklı olarak, sanatsal bir kaygı ile yazılmış eserlerdir. Bu tür mektupların bazı önemli özellikleri şunlardır:

Konu: Edebi mektuplar, çok çeşitli konularda yazılmış olabilir. Yazarın güncel olaylardan duyduğu endişeler, sanatsal kaygıları, felsefi görüşleri veya kişisel duyguları bu mektuplarda işlenebilir.

Dil ve Üslup: Edebi mektuplarda kullanılan dil ve üslup, günlük hayatta kullanılan dilden daha süslü ve sanatlıdır. Bu mektuplarda mecazlar, benzetmeler ve diğer edebi sanatlar sıklıkla kullanılır.

Yayımlanma: Edebi mektuplar, genellikle yazıldıkları dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanır. Günümüzde ise birçok edebi mektup, kitap haline getirilerek okurlarla buluşmaktadır.

Edebi Mektupları Diğer Mektuplardan Ayıran Özellikler:

 • Sanatsal Kaygı: Edebi mektuplar, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, edebi bir eser niteliği taşır. Bu mektupların yazarları, dil ve üslup üzerinde özenle çalışarak sanatsal bir eser ortaya koymaya çalışırlar.
 • Geniş Kitleye Hitap: Edebi mektuplar, alıcıdan bağımsız olarak geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla yazılır. Bu mektuplar, yazarın fikirlerini ve duygularını geniş kitlelerle paylaşmak için bir araç olarak kullanılır.
 • Kalıcı Etki: Edebi mektuplar, yazıldıkları dönemden sonra da değerini koruyan ve gelecek nesillere aktarılan eserlerdir. Bu mektuplar, edebiyat tarihi ve yazarın hayatı hakkında önemli bilgiler içerir.

Edebi Mektup Örnekleri:

 • Namık Kemal’in Ziya Paşa’ya Mektupları
 • Mehmet Akif Ersoy’un Tevfik Fikret’e Mektupları
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Peyami Safa’ya Mektupları
 • Orhan Pamuk’un Ahmet Hamdi Tanpınar’a Mektupları

Edebi mektuplar, edebiyat dünyası için önemli bir kaynak olmanın ötesinde, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü görevi görmektedir. Bu mektuplar aracılığıyla, yazarların ve şairlerin düşünce dünyalarını daha iyi anlayabilir ve edebiyat tarihimize dair yeni bilgiler edinebiliriz.

Eğer edebi mektup yazmayı denemek isterseniz, yukarıda bahsedilen özellikleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca, örnek mektupları okuyarak da ilham alabilirsiniz.

Türk edebiyatında mektup türünün ilk örneğini kim vermiştir?

Türk edebiyatında mektup türünün ilk örneğinin kim tarafından verildiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, ilk mektupların 11. yüzyılda Uygur Türkçesi ile yazıldığı bilinmektedir. Bu mektuplar, genellikle idari ve ticari amaçlarla yazılmış olup, edebi bir kaygıdan ziyade pratik bir işlevi yerine getirmiştir.

Edebi mektup türünün ilk örnekleri ise 13. yüzyılda görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi ve Hacı Bektaş Veli gibi mutasavvıflar, mektupları irşat ve tebliğ amacıyla kullanmışlardır. Bu mektuplarda, tasavvufi düşünceler ve öğretiler şiirsel bir dille anlatılmıştır.

 1. yüzyılda ise, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi şairler, mektupları edebi bir tür olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu mektuplarda, aşk, ayrılık, dostluk ve ölüm gibi temalar işlenmiş ve sanatsal bir dil ve üslup kullanılmıştır.

Türk edebiyatında mektup türünün önemli örnekleri şunlardır:

 • Yunus Emre’nin mektupları: Yunus Emre, mektuplarında tasavvufi düşüncelerini ve öğretilerini sade ve anlaşılır bir dille anlatmıştır.
 • Mevlana Celaleddin Rumi’nin mektupları: Mevlana Celaleddin Rumi, mektuplarında tasavvufi aşk ve insan sevgisini şiirsel bir dille anlatmıştır.
 • Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun mesnevisi: Fuzuli, bu mesnevisini mektup şeklinde yazmıştır.
 • Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi: Şeyh Galip, bu mesnevisini de mektup şeklinde yazmıştır.

Edebi mektuplar, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu mektuplar, yazarların ve şairlerin düşünce dünyalarını ve sanatsal bakış açılarını yansıtmanın yanı sıra, edebiyat tarihimize dair de önemli bilgiler içerir.

Mektup hangi metin türüdür?

Mektup, bir yazılı iletişim türü olarak kabul edilir. Yazılı metin türleri arasında yer alır ve haberleşme amacıyla kullanılır. Mektuplar, iki veya daha fazla kişi arasında, genellikle uzaktan iletişim kurmak için kullanılır.

Mektuplar, resmi veya özel olabilir. Resmi mektuplar, genellikle kurumlar veya resmi makamlar tarafından kullanılır. Özel mektuplar ise, aile üyeleri, arkadaşlar veya sevgililer gibi yakın ilişkilerde bulunan kişiler arasında kullanılır.

Mektuplar, farklı türlerde olabilir. En yaygın mektup türleri şunlardır:

 • Dost mektubu: Aile üyeleri, arkadaşlar veya sevgililer gibi yakın ilişkilerde bulunan kişiler arasında yazılan mektuplardır.
 • Resmi mektup: Kurumlar veya resmi makamlar tarafından yazılan mektuplardır.
 • Ticari mektup: İşletmeler arasında yazılan mektuplardır.
 • Edebi mektup: Edebi bir kaygı ile yazılmış mektuplardır.

Mektuplar, farklı formatlarda yazilabilir. Günümüzde mektuplar genellikle elektronik ortamda yazılır ve e-posta yoluyla gönderilir. Geçmişte ise mektuplar, kağıt ve kalem kullanılarak yazılır ve posta yoluyla gönderilirdi.

Mektupların bazı özellikleri şunlardır:

 • Hitap: Mektup, bir kişiye veya kişilere hitap edilerek başlar.
 • Giriş: Mektupta ne hakkında yazılacağı giriş bölümünde belirtilir.
 • Gelişme: Mektupta asıl konu gelişme bölümünde anlatılır.
 • Sonuç: Mektup, bir selamlama veya dilek ile sona erer.
 • İmza: Mektup, yazanın imzasıyla tamamlanır.

Mektuplar, tarih boyunca önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Günümüzde elektronik iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte mektupların kullanımı azalmış olsa da, hala özel bir iletişim şekli olarak kabul edilmektedir.

Mektup türünün yazılma amaçları nelerdir?

Mektup türünün yazılma amaçları çeşitlidir. Mektuplar, temel olarak haberleşme amacıyla kullanılır. Fakat bunun ötesinde, mektupların farklı amaçları da olabilir. Mektupların yazılma amaçlarından bazıları şunlardır:

Haberleşme: Mektuplar, iki veya daha fazla kişi arasında haberleşmek için kullanılır. Mektuplar aracılığıyla bilgi verilebilir, soru sorulabilir, duygu ve düşünceler paylaşılabilir.

İlişkiyi Güçlendirme: Mektuplar, aile üyeleri, arkadaşlar veya sevgililer gibi yakın ilişkilerde bulunan kişiler arasında ilişkiyi güçlendirmek için kullanılır. Mektuplar aracılığıyla sevgi, özlem ve saygı gibi duygular ifade edilebilir.

Duyguları Paylaşmak: Mektuplar, duygu ve düşünceleri paylaşmak için kullanılır. Mektuplar aracılığıyla sevinç, üzüntü, öfke ve korku gibi duygular ifade edilebilir.

Düşünceleri Paylaşmak: Mektuplar, düşünceleri paylaşmak için kullanılır. Mektuplar aracılığıyla siyasi, felsefi, dini veya edebi konulardaki düşünceler ifade edilebilir.

Resmi İşlemler: Mektuplar, resmi işlemler için de kullanılır. Örneğin, iş başvurusu yapmak, dilekçe vermek veya şikayette bulunmak için mektup yazılabilir.

Edebiyat: Mektuplar, edebi bir tür olarak da kullanılabilir. Edebi mektuplar, sanatsal bir kaygı ile yazılmış mektuplardır. Bu mektuplar aracılığıyla yazarın duygu ve düşünceleri estetik bir dille ifade edilir.

Mektupların yazılma amaçları, yazanın amacına ve mektubun türüne göre değişiklik gösterebilir.

Mektup yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Hitap: Mektup, bir kişiye veya kişilere hitap edilerek başlar.
 • Giriş: Mektupta ne hakkında yazılacağı giriş bölümünde belirtilir.
 • Gelişme: Mektupta asıl konu gelişme bölümünde anlatılır.
 • Sonuç: Mektup, bir selamlama veya dilek ile sona erer.
 • İmza: Mektup, yazanın imzasıyla tamamlanır.

Mektuplar, tarih boyunca önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Günümüzde elektronik iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte mektupların kullanımı azalmış olsa da, hala özel bir iletişim şekli olarak kabul edilmektedir.

Yorum gönder